Quiz

Quiz / Keni vetëm 5 minuta kohë për të gjetur 32 përgjigje të sakta

Më poshtë keni një quiz ku duhet të gjeni 32 skuadra pjesëmarrëse brenda 5 minutave. Numrat te tabela janë renditja aktuale e skuadrave në FIFA, shkruani skuadrën, dhe në kolonën e tretë është vendndodhja e skuadrës.

Më shumë nga Quiz