Rigers Avdo

Rigers Avdo

Rigers Avdo është një gazetar sportiv me një të majtë të hidhur i cili ka interes të veçantë për Premier League (pasi është kampionati më i mirë...kuptohet) dhe gjithashtu shijon të shohë të tjerët teksa rrihen në UFC.