Zbardhet vendimi i FIFA-s për bllokimin e merkatos së Kukësit. Ja sa duhet të paguajnë verilindorët (DOKUMENTI)

31 Korrik 2020
13:09
Telesport

Kukësi do të duhet të përballet me një situatë aspak të lehtë në prag të sezonit të ri futbollistik dhe Kupave të Europës. Filip Zderic, sot pjesë e Cibalia në Kroaci, dikur veshi fanelën e ekipit verilindor por aventura e tij zgjati pak muaj, për t’u larguar më pas duke prishur kontratën pasi në pretendimet e tij, futbollisti kroat nuk ishte paguar rregullisht dhe ishte përjashtuar nga klubi.

filip zderic

Futbollisti, bashkë me agjentin dhe avokatin e tij, do t’i bënte kërkesë FIFA-s për Zgjidhjen e Konfliktit dhe pasi e ka shqyrtuar çështjen, organi i lartë ndërkombëtar i futbollit, ka marrë vendim se verilindorët duhet të paguajnë mbi 50 mijë euro (rroga dhe interes) në llogarinë e lojtarit, ndryshe merkato do të jetë e bllokuar për 3 “dritare”  dhe rrezikohet edhe ndonjë gjobë e mëtejshme.

FIFA ka zbuluar edhe raportin e saj, duke vendosur kronologjinë e ngjarjeve, vëzhgimin dhe përfundimin

“Më 23 janar 2018, lojtari kroat, Filip Zderic dhe klubi shqiptar FK Kukësi nënshkruan një kontratë pune e vlefshme “për 2 sezone futbolli”.

Sipas informacionit të përfshirë në sistemin e përputhjes së transferimit (TMS), sezoni sportiv në Shqipëri zgjat nga 1 korriku deri më 30 qershor.

Sipas artikullit 2 të kontratës, lojtari kishte të drejtë një pagë mujore prej 4,000 EUR neto.

Zadarski - Filip Žderić potpisao za Zadar!

 1. Art.16 i kontratës parashikon si më poshtë:

Iv) klubi ka të drejtë të ndërpresë kontratën në çdo kohë pa ndonjë detyrim financiar, ligjor ose moral ndaj lojtarit në rast se ky i fundit shkeli rregulloren e klubit.

 1. v) nëse lojtari prish kontratën në mënyrë të njëanshme para afatit, ai do t’i paguajë klubit një penalitet nga 100.000 deri në 150.000 Euro, brenda 30 (tridhjetë) ditëve.

Më 13 Mars 2018, lojtari informoi klubin se për shkak të faktit se klubi dështoi për të “përmbushur detyrimet e saj” klubi “ka përfunduar në mënyrë të njëanshme” kontratën “pa shkak të drejtë”.

Më 4 tetor 2018, lojtari paraqiti një kërkesë para FIFA kundër klubit për shpërblimin dhe kompensimin e papaguar për shkeljen e kontratës, duke kërkuar shumat e mëposhtme:

– 8,000 EUR si shpërblim i papaguar, d.m.th. dy këste prej 4,000 eurosh që ra për shkak më 10 qershor 2018 dhe 1 korrik 2018 përkatësisht, plus interesi 5% p.a. si nga data e caktuar;

– 48,000 EUR si kompensim për shkeljen e kontratës, plus interes 5% p.a. si nga data e caktuar;

– shpenzimet ligjore.

 1. Në kërkesën e tij, lojtari shpjegoi se kontrata ishte e vlefshme deri më 30 qershor 2019.
 2. Sipas lojtarit, më 14 qershor 2018, klubi këmbënguli që lojtari të nënshkruajë marrëveshjen e ndërprerjes me anë të së cilës ai do të hiqte dorë nga e drejta e tij për cilindo shpërblim bazuar në kontratën e punës. Lojtari shpjegoi se, pas refuzimit të tij për të nënshkruar dokumentin, atij iu ndalua stërvitja me skuadrën A dhe nuk u përfshi për t’u bashkuar me grumbullimin stërvitor para-sezonal në Slloveni.
 3. Më 18 qershor 2018, lojtari dërgoi një letër në klub, duke kërkuar ri-integrimin e tij në skuadrën e parë brenda 10 ditëve të ardhshme.

Lojtari Filip Zderic, Kroaci / Klubi FK Kukësi, Shqipëri / Klubi NK Zadar, Kroaci

3/11

 1. Sipas lojtarit, më 25 qershor 2018, klubi i dorëzoi një letër të datës 23 Qershor 2018 atij, duke e njoftuar me gjobë prej me pagën 1 mujore pasi nuk u paraqit në grumbullimin slloven. Për më tepër, letra tregon se lojtari mungonte në 15 qershor 2018 dhe se ai duhet të respektonte stërvitjen brenda 2 ditëve të ardhshme.
 2. Në përgjigje të letrës së lartpërmendur, lojtari i dërgoi një letër klubit më 26 Qershor 2018 duke mohuar pretendimet e klubit dhe duke argumentuar se, sipas listës së publikuar në faqen e Klubit në Facebook, ai nuk ishte pjesë e skuadrës për të udhëtuar për në Slloveni. Për më tepër, lojtari përsëriti kërkesën e tij për të qenë i ri-integruar në skuadër dhe kërkoi më tej biletë ajërore për t’u bashkuar me skuadrën në Slloveni si dhe shpërblim të papaguar në vlerë 4,000 EUR me më vonë se 29 qershor 2018.
 3. Sipas lojtarit, klubi u përgjigj me shkrim më 28 qershor 2018, duke e përsëritur përmbajtjen e letrës së tij të mëparshme dhe “duke pritur bashkimin e tij me klubin”.
 4. Më 30 qershor 2018, lojtari ndërpreu në mënyrë të njëanshme kontratën me shkrim, duke thirrur përjashtimin nga skuadra për kampin stërvitor, si dhe mospagimin e pagës së tij në shumë prej 4,000 EUR dhe një bonus prej 250 EUR të arritur në 10 qershor 2018.
 5. Lojtari sqaroi se, më 3 korrik 2018, klubi iu përgjigj njoftimit të tij duke përsëritur pse lojtari u gjobit dhe duke deklaruar se përfundimi i kontratës mes tyre pa arsye. Për më tepër, lojtari deklaroi që klubi pagoi shpërblimin prej 250 EUR për të në 12 korrik 2018.
 6. Në përgjigjen e tij ndaj kërkesës, klubi së pari deklaroi se kontrata ishte e vlefshme deri më 31 Maj 2019. Për më tepër, ai mohoi që i kërkoi lojtarit të nënshkruante një përfundim marrëveshje dhe shpjegoi që lojtari nuk u paraqit më 15 qershor 2018 për të udhëtuar me ekipin për në Slloveni.
 7. Në këtë drejtim, klubi sqaroi se njoftoi një restorant në 8 qershor 2018 ku lojtarët do të konsumojnë drekën e tyre nga 11 qershori deri dhe përfshirë 15 Qershor 2018, përfshirë emrin e lojtarit. Sipas informacioneve të marra nga restoranti në 20 Qershor 2018, lojtari nuk ishte i pranishëm për drekë në ditët e lartpërmendura.
 8. Në vazhdim, klubi shpjegoi se lista me emrat e lojtarëve që do të udhëtonin për në Slloveni u ngarkua në faqen e saj në Facebook më 15 qershor 2018, përfshirë emrin e lojtarit. Në këtë drejtim, klubi deklaroi se tifozët e tij kanë hapi disa faqe të tjera në Facebook të cilat nuk kontrollohen nga klubi.
 9. Për më tepër, klubi iu referua gjobës së një rroge mujore të vendosur ndaj lojtart, por deklaroi se i ka paguar lojtarit pagën minimale prej 240,000 LEK, përveç bonusit prej 250 EUR në 12 Korrik 2018, sipas ligjit shqiptar.

Në përgjithësi, FK Kukësi pohoi se lojtari nuk kishte një shkak të drejtë për të ndërprerë kontratën dhe argumentoi që e ftoi disa herë të prezantohej në klub, por që ai nuk u përgjigj. Si rezultat i paligjshëm i lojtarit për përfundimin e kontratës, klubi ngriti kundërpadinë kundër lojtarit, duke kërkuar kompensim për shkelje të kontratës në shumë prej 100,000 EUR bazuar në art. 16 të kontratës, si dhe tarifat ligjore.\

 

 1. Në replikën e tij dhe përgjigjen ndaj kundërpadisë, lojtari hodhi poshtë pretendimet e klubit dhe deklaroi se ai u stërvit normalisht me klubin deri më 15 qershor 2018 kur ai u përjashtua nga ekipi për kampin stërvitor.
 2. Për më tepër, lojtari argumentoi se klubi trilloi çështjen disiplinore dhe shpërdoroi besimin e lojtarit. Lojtari pohoi se nuk nënshkroi ndonjë rregullore të brendshme dhe që ai nuk ishte informuar për ndonjë procedurë disiplinore kundër tij dhe që ai nuk u dëgjua gjatë procedurës së përmendur. Për më tepër, lojtari argumentoi se paga për maj 2018 e cila nuk ishte paguar për shkak të gjobës së vendosur mbi të më 25 qershor 2018 tashmë ishte pjekur që në 10 qershor 2018.

Të rejat nga Kukësi/ ''Përplasje'' me Pacult, një firmë dhe një ...

 1. Në vazhdim, lojtari iu referua artit. 14 RSTP dhe argumentoi se klubi veproi në mënyrë abuzive. Si pasojë, lojtari kundërshtoi kundërpadinë

dhe përsëriti kërkesën e tij për lehtësim.

 1. Më 1 shkurt 2019, lojtari dhe klubi kroat, FK Zadar, nënshkruan një kontrata e punës e vlefshme që nga 1 shkurt 2019 deri më 31 maj 2019. Sipas kontratës, lojtari kishte të drejtë në pagë mujore prej 6.788.05 HRK bruto (afërsisht 915 EUR në 1 shkurt 2019).
 2. Pasi u ftua nga FIFA për të komentuar çështjen e tanishme, Zadar deklaroi se “ne nuk kemi asgjë tjetër për të shtuar, presim që t’i mbështesim të gjitha faktet se avokati i Filipit është futur në lidhje me këtë rast”.

VËZHGIME

Para së gjithash, Dhoma e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve (në tekstin e mëtejmë: DRC ose Dhoma) analizoi nëse ishte kompetente të merrej me çështjen në fjalë. Në lidhje me këtë, ajo vuri në dukje se çështja aktuale ishte dorëzuar në FIFA më 4 Tetor 2018. Si rrjedhojë, botimi i Rregullave që komandojnë rregullat e vitit 2018 në Procedurat e Komitetit të Statusit të Lojtarëve dhe Dhoma e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve është i zbatueshëm për çështjen në fjalë (shih art. 21 të rregullave procedurale).

Vendimi i dhomës së zgjidhjes së mosmarrëveshjeve

 1. Kërkesa e Paditësit / Kundërgjyqësi, Filip Zderic, është pranuar pjesërisht.
 2. Paditësi / paditësi, FK Kukësi, duhet të paguajë Paditësin / Pagesa e papaguar e kundër-paditur në shumën 8,000 EUR, plus 5% interes p.a. si vijon:
 3. a) prej 11 qershorit 2018 në shumën 4,000 EUR deri në datën e hyrjes në fuqi pagesës;
 4. b) nga 2 korriku 2018 mbi shumën 4,000 EUR deri në datën e hyrjes në fuqi pagesës.
 5. i Padituri / kundër-paditësi, duhet t’i paguajë Paditësit / CounterRespondent shumën e kompensimit për shkelje të kontratës në shumën e 44.340 EUR, plus kamatë 5% p.a. që nga 4 tetori 2018 deri në datën e pagesa efektive

4.Pretendim i mëtejshëm i paraqitur nga Paraqitësi i kërkesës / Kundërpërgjigjes është refuzuar.

 1. kundërpadia e të paditurit / kundër-paditësit refuzohet.
 2. Paraqitësi i kërkesës / kundër-paditësit është i drejtuar të informojë të Paditurin / Paraqitësi i kërkesës, menjëherë dhe direkt, mundësisht në adresën e postës elektronike si tregohet në fletën përmbledhëse të këtij vendimi, të bankës përkatëse, llogari tek e cila i Padituri / kundër-paditësi duhet të paguajë shumat e përmendura në pikat 2. dhe 3. më lart.
 3. i Padituri / kundër-paditësi do të sigurojë prova për pagimin e detyrimit shumat në përputhje me pikat 2. dhe 3. më lart tek FIFA në adresën e postës elektronike psdfifa@fifa.org, e përkthyer siç duhet, nëse është nevoja, në një nga FIFA zyrtare gjuhë (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht).
 4. Në rast se shumat plus kamatën në përputhje me pikat 2. dhe
 5. më lart nuk paguhen nga pala përgjegjëse / kundër-paditësi brenda 45 ditësh si nga njoftimi nga Paditësi / kundër-përgjegjësi i bankës përkatëse detaje për të Paditurin / kundër-paditësin, të paditurin / kundër-paditësin do të ndalohet regjistrimi i ndonjë lojtari të ri, kombëtar ose ndërkombëtar, deri sa të paguhen shumat e duhura dhe për maksimumin kohëzgjatja e tre periudhave të transferimeve dhe të njëpasnjëshëm (shih art. 24bis i Rregulloret për statusin dhe transferimin e lojtarëve).

 1. Ndalimi i përmendur në pikën 8. më lart do të hiqet menjëherë dhe para tij shërbimi i plotë, pasi të paguhet shuma e duhur.
 2. Në rast se shumat e lartpërmendura plus interesi nuk paguhen nga i padituri / kundër-paditësi brenda afatit të përcaktuar, çështja aktuale do t’i paraqitet, sipas kërkesës, Komitetit Disiplinor të FIFA-s për shqyrtimin dhe një vendim zyrtar.

Lajme të tjera

Lajmet e fundit